Het nieuwe werken

Het Nieuwe Werken (HNW), hét arbeidsorganisatieconcept waar iedereen tegenwoordig de mond van vol heeft. Maar wat is het nu, waarom zou je er als organisatie mee aan de slag moeten en hou de je dat dan juist?

Het nieuwe werken?

Het nieuwe werken is een organisatieconcept waar tijds-en plaats onafhankelijk werken centraal staat. Er zijn ondertussen al heel wat cases en onderzoeken die aantonen dat hierdoor en de productiviteit omhoog gaat (=bedrijf blij) en de werknemer meer tevreden is. Een echte win-win dus.

En we moeten daar niet flauw over doen, net zoals elke organisatieconcept heeft ook HNW zo zijn voor– en nadelen.

Het belangrijkste element is vooral een goede match met jouw bedrijfsomgeveing (cultuur, medewerkers, doelstellingen, positionering,…) vinden. 

Hoe begin je er dan aan?

Typisch zijn bij een traject om HNW te introduceren volgende 3 grote blokken van belang:

1. De fysieke omgeving (de Bricks)

De inrichting van de bestaande office space (met aandacht voor types van werk in plaats van ‘iedereen zijn vaste stek’). De leuke brainstorm rooms, stille ruimtes, flex-desks,… en de inrichting daarvan zijn een kunst op zich. Ook het opzetten van decentrale locaties waar medewerkers kunnen samenwerken in kleinere groepen buiten het hoofdkantoor.

2. De digitale middelen (de Clicks)

Tijds- & plaatsonafhankelijk werken kan natuurlijk maar werken in een kennismaatschappij net omdat we door allerhande digitale innovaties niet meer perse gebonden zijn aan ‘het samen in 1 fysieke ruimte zitten’ om te kunnen communiceren. Uiteraard is er een hardware component (een draagbare device, kabels en een goed werkend wifi netwerk) en een softwarekant (software om te communiceren, samen te werken, processen te besturen,…)

3. Veranderingsmanagement & organisatie (de Hearts)

De pijler die meestal volledig over het hoofd gezien wordt, maar ongetwijfeld de belangrijkste als je succesvol HNW wil introduceren. Mensen en verandering blijft altijd een uitdagend gegeven. Voldoende ruimte & tijd laten om mensen mee de oplossing te laten uittekenen, veelvuldig communiceren en heel veel aandacht voor UX en gebruiksgemak in de oplossingen die gekozen worden is dan ook een speerpunt van elke succesvol implementatietraject.

 

HNW implementatie

Typisch traject

Business Case

Waarom wil je Het Nieuwe Werken introduceren? Wat wil je er uit halen? Wie zijn de gebruikers en wat zijn kosten en opbrengsten?

Needs mapping

  • Wie zijn de groepen medewerkers die onder welke vorm van HNW vallen?
  • Wat zijn de noden van de verschillende type gebruikers?
  • Wat zijn de use case?

Selectie van tool

Testen van een aantal tools per type gebruik (interne communicatie, proces-automatisatie, projectmanagement,…)

Setup

Customizen van de priortaire toolings.

Adoptie & gebruik

In gebruik nemen van een tool is zoveel meer dan op de knop drukken. Het begint al van in fase 1 met toekomstige gebruikers betrekken en nu begint het echte werk met trainen en aanpassen op basis van de eerste feedbacks.

Twitter
Share
Share

Contacteer ons

Wacht niet om digitaal te innoveren.

Digitale tips & tricks?

Dat kan, schrijf je in op onze maandelijkse mailing Traag Digitaal.